Tag dommerkortet online

Velkommen til DBU Københavns online dommeruddannelse

Nu kan du blive klar til DBU’s dommereksamen hjemme fra sofaen. Vi tilbyder dommergrundkurset i form at et online teoriforløb disse dage:
INGEN DATOER I KALENDEREN

Der vil være en teoretisk og praktisk eksamen til sidst. Tag teoridelen nu (alle tre dage) og bliv hurtig klar til at dømme dine egne kampe.

Kursusforløbet er delt i fire dele

Første del består af to timers e-læringsmateriale samt en test. Dette er et obligatorisk selvstudie, som du skal have gennemført inden kursusstart. Det betyder, at du SKAL tage testen, inden du får lov at deltage i anden del af kurset.

Anden del består af fire moduler.  Modul 1, 2 og 3 er live fjernundervisning i tre – på hinanden følgende dage – à 4 timer pr. dag (inkl. indlagte pauser). Modul 4 er en praktisk dommertræning á 1,5 time. Der er deltagerpligt (dvs. aktiv deltagelse i bl.a. gruppearbejde og fælles diskussion).

  • Modul 1: Offside og reglerne for spillerne på banen.
  • Modul 2: Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel. Vi ser nærmere på frisparksforseelser, vurdering af følgestraffe, betingelser for tildeling af advarsler og udvisninger.
  • Modul 3: Opfølgning på selvstudie, straffespark og tidsbegrænset udvisninger samt afsluttende spørgerunde (Q&A-session).
  • Modul 4: Praktisk dommertræning med fysisk fremmøde. Det er den enkelte lokalunion, som forestår dette modul, og kan derfor tage sig ud på forskellige måder.

Tredje del består af en skriftlig prøve bestående af 40 spørgsmål og en efterfølgende samtale med en diplominstruktør i fodboldloven. I alt tager prøven inkl. samtale 1 time. Her er der også fysisk fremmøde og samtale. Kursisterne kan vælge at tage teorieksamen hos DBU København eller efter aftale i deres egen DBU lokalunion.

Fjerde del består af at dømme tre fodboldkampe med en vejleder kaldet uddannelseskampe, eller ulønnet praktikforløb. De tre kampe er uden økonomisk godtgørelse.

Læs mere om kurset og mød dine undervisere.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle på minimum 15 år, med en computer og et internet der kører, kan deltage.

Tilmelding til dommergrundkursus i april. LUKKET